La nostra història


Cuatrans neix amb la compra d’un camió refrigerat per a fer recollides de productes frescos i congelats a diversos punts de la comarca i cap al centre logístic d’emmagatzematge. La qualitat i professionalitat en el transport, la puntualitat i la dedicació del personal han portat a un creixement en els últims mesos gràcies a la confiança dels clients. Cuatrans ofereix un transport i distribució que inclou productes peribles, frescos, refrigerats i congelats. El tracte a cada tipus de mercaderia és únic, variant segons les necessitats de la mateixa i del client.

Els valors de l’empresa


Compromís

Sentim com a propis els objectius dels nostres clients, i ajudarem en tot el que estigui al nostre abast per tal que assoleixin l’èxit.

Treball en equip

L’aportació del coneixement de cada un de nosaltres és el que ens pot fer més grans.

Responsabilitat social

Ens esforcem diàriament per deixar una petjada positiva en els àmbits econòmic, social i mediambiental.

Proximitat

Volem estar i romandre al costat del client, i proposar solucions adaptades a cada un d’ells.

Honestedad

Som transparents, acceptem les limitacions, no ens comprometem si no podem donar un bon servei i admetem els nostres errors.

Excel·lència

Ens apassiona el que fem, i ho fem amb ganes perquè no sabem fer-ho d’una altra manera.

Serveis


La descàrrega nocturna, la descàrrega silenciosa

En no coincidir les descàrregues de mercaderia amb les hores punta d’entrada a escoles i oficines, aquest tipus de descàrrega implica una major seguretat. A més a més, col·labora a una reducció del trànsit de camions durant el dia. La descàrrega silenciosa s’aconsegueix gràcies al terra insonoritzat del qual disposen els camions, juntament amb la insonorització dels transpalets.

Camió dedicat

A Cuatrans adaptem el camió a les condicions que necessiti, i el vehicle s’utilitzarà exclusivament per al transport de la seva mercaderia.

Transport diürn/nocturn

Disposem d’un gran equip de professionals que li poden prestar el servei a l’hora que sigui més convenient.

Flota de camions


Cuatrans disposa d’una flota de camions variada, entre els quals es troben rígids de 2 i 3 eixos, tràilers i articulats. Tots ells estan equipats amb frigorífic bitemperatura i s’hi adapten plataformes, barres interiors, separadors, etc., segons el servei a prestar.

Tipus de ruta


Cuatrans realitza diverses rutes per tot Catalunya, Andorra i el nord de la Comunitat Valenciana. Planifiquem acuradament les rutes per tal d’optimitzar el temps i els recursos.